- informacje o leku: Clexane® firmy Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

- Kompletna Baza Informacji o Lekach...

 
inj. [roztw.]    20 mg/0,2 ml    10 amp.-strzyk. 0,2 ml   Rx    100%   58,04     R(1)   21,07     S(2)   bezpł.  

inj. [roztw.]    40 mg/0,4 ml    10 amp.-strzyk. 0,4 ml   Rx    100%   112,62     R(1)   35,49     S(2)   bezpł.  

inj. [roztw.]    60 mg/0,6 ml    10 amp.-strzyk. 0,6 ml   Rx    100%   155,98     R(1)   38,68     S(2)   bezpł.  

inj. [roztw.]    80 mg/0,8 ml    10 amp.-strzyk. 0,8 ml   Rx    100%   199,27     R(1)   42,88     S(2)   bezpł.  

inj. [roztw.]    100 mg/ml    1 fiol. 3 ml   Rx    100%   104,56  

inj. [roztw.]    100 mg/ml    10 amp.-strzyk.   Rx    100%   295,47     R(1)   99,97     S(2)   bezpł.  
 
1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach.   (Patrz wskazania przy opisie leku)
Wskazania pozarejestracyjne:  Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL
2) Pacjenci 75+   (Patrz wskazania przy opisie leku)
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Tel.: 22 280-00-00
Fax: 22 280-00-01
WWW: www.sanofi.pl
Świadectwa rejestracji
Clexane® 20 mg/0,2 ml - R/0483
Clexane® 40 mg/0,4 ml - R/0484
Clexane® 100 mg/ml - 4561
Clexane® 60 mg/0,6 ml - 7748
Clexane® 100 mg/ml - 7749
Clexane® 80 mg/0,8 ml - 7750
wydane przez Ministerstwo Zdrowia

ICD10

ATC

Ostrzeżenia specjalne
Dostępny
Laktacja
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Wykaz B

Reklama: Indapen

Kontakt

Wszelkie pytania oraz sugestie związane z działaniem serwisu prosimy kierować na adres:
marketing@mednt.pl

O serwisie

Doctop.pl to kompletna baza informacji o wszystkich lekach zarejestrowanych w Polsce.
Celem platformy jest pomoc lekarzom w pełnieniu ich misji oraz w jak najlepszym i kompleksowym leczeniu pacjentów.